1. kvote adgangskrav, for ungdomsuddannelser
 • STX: mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakter i 9. klasse
 • HTX: mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakter i 9. klasse
 • HHX: mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakter i 9. klasse
 • EUX: mindst 2,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakter i 9. klasse
1. kvote adgangskrav, for et udvalg af videregående uddannelser
 • International Business, CBS: 11,3
 • International Business and Politics, CBS: 11,0
 • Forsikringsmatematik, KU: 10,9
 • Erhvervsøkonomi, CBS: 6
 • Statskundskab, KU: 10,6
 • Medicin, KU: 10,6
 • Medicin, AU: 10,2
 • Medicin, SDU: 10,3
 • Odontologi, AU: 10,2
 • Odontologi, SDU: 10,3
 • Finansøkononom, UCN: 4
 • Matematik-økonomi, KU: 9,9
 • Jura, SDU: 8,8
 • Jura, AU: 8,7

Effektiv undervisningsforløb

Du får en tidligere gymnasielærer som din mentor

Opnå en bedre forståelse for matematik

Få højere karakterer i både mundtlig og skriftligt standpunkt

Modtag effektiv eksamenstræning

Bliv væsentlig bedre i matematik på kun 5 uger

En ud af fem elever i gymnasiet dumper deres eksamen i matematik. Og selv for mange af de elever, der består, er mange ikke tilfredse med deres karakterer. Matematiklæreren understøtter elevernes udvikling ved at opbygge et stærkere fagligt fundament i løbet af undervisningsforløbet. På den måde giver vi eleverne de bedst mulige betingelser for at overkomme deres udfordringer

Matematiklærerens undervisningsforløb

Materialer og redskaber
Matematiklæreren har udarbejdet innovative effektive redskaber, der i væsentlig grad øger indlæringsevnen og giver en langt bedre forståelse i matematik
Behovsanalysen
Undervisningsforløbet starter med en behovsafdækning med udgangspunkt i barnets årgang og pensum - vi danner os et overordnet overblik over dit barns behov
Arbejdsplanen
Matematiklæreren udarbejder en effektiv undervisningsplan baseret på behovsanalysen, vi understøtter dit barns udvikling gennem en tilpasset opgaveprogression
Behovsanalysen
Undervisningsforløbet starter med en behovsafdækning med udgangspunkt i barnets årgang og pensum - vi danner os et overordnet overblik over dit barns behov
Arbejdsplanen
Matematiklæreren udarbejder en effektiv undervisningsplan baseret på behovsanalysen, vi understøtter dit barns udvikling gennem en tilpasset opgaveprogression
Materialer og redskaber
Matematiklæreren har udarbejdet innovative effektive redskaber, der i væsentlig grad øger indlæringsevnen og giver en langt bedre forståelse i matematik
Undervisningen
Vi gør brug af al vores samlede pædagogiske undervisningserfaring til at gøre alle de svære emner, letforståelig gennem vores egenudviklede læringsmetoder
Eksamenstræning
Vores undervisning tager udgangspunkt i tidligere skriftlige samt mundtlige eksamensspørgsmål, når matematiklæreren og dit barn løser opgaver sammen
Resultat
Efter endt kursus, vil dit barn opnå en væsentlig bedre forståelse for matematikfaget og dets pensum - 8 ud af 10 elever opnår væsentlig højere karakterer efter forløbet
{{current_q+1}}

Privatundervisning med matematiklæreren

Med en erfaren lektor i matematik som mentor, vil dit barn være i de bedste hænder og opnå en bedre forståelse for faget samt højere karakterer.

Vi hjælper ikke kun børn og unge i skoler samt gymnasiet, men også studerende på universiteter og handelshøjskoler i faget matematik. Vi har selv varetaget roller som eksaminatorer samt censorer og kan derfor tilbyde effektiv eksamenstræning i både mundtlig såvel som skriftlig eksamen

Uanset, hvor gerne du vil hjælpe dit barn med matematik, kan det være svært. Jo ældre barnet bliver, jo sværere bliver det også at hjælpe pga. det stigende faglige niveau. Det er for manges vedkommende længe siden, at man selv har skullet løse andengradsligninger, og hvad var det nu lige med cosinus, sinus og tangens?!
Der kan være forskellige grunde til, at unge har brug for lektiehjælp. Klasserne er ofte store i dag, og det kan være svært at være lærer og få alle elever med. Samtidig lærer elever i forskellige tempi og på forskellige måder. Der kan have været sygdom eller mistrivsel inde i billedet, som har gjort livet svært for eleven, og som derfor har brug for en hjælpende hånd til at indhente det tabte stof.
Overlad lektiehjælpen trygt til matematiklæreren, vi er i stand til at få eleven tilbage på sporet og dermed hjælpe denne videre til drømmeuddannelsen.

Masser af

Spar penge og tid

Prisen for vores 8 ugers effektive undervisningsforløb er fra 4.995,-

Vi har akkumuleret vores mangeårige undervisningserfaring fra skoler og ungdomsuddannelser til at sammensætte den bedst tænkelige undervisningsplan, der får elever i udskolingen samt ungdomsuddannelserne til at rykke sig fra A til B på kun 5 uger! Eleven skal afsætte 40 timer i hele perioden. Udfyld felterne forneden, for at modtage yderligere information.

Lad os starte med en uforpligtende snak

 

Breaking News

Nu underviser vi også matematik på universitetsniveau

Modtag effektiv eksamenstræning i matematik

Invitér op til 2 klassekammerater - kvit og frit

Thumb

Få en GRATIS t-shirt

Er du en af vores dygtige elever, så send en kort 30 sekunders video testimonial med din telefon eller send en god selfie af dig selv og et par linjer om:

 • Hvorfor valgte du at få en matematikmentor?
 • Hvad fik du ud af Matematiklæreren?
 • Hvem vil du anbefale matematiklæreren til?

Send det til: undervisning@matematiklaereren.dk*

*Matematiklæreren bruger det indsendte til markedsføring

Matematiklæreren er landsdækkende

Matematiklæreren hjælper alle unge i hele Danmark med at blive blandt klassens bedste til matematik. Vores adjunkter glæder sig til at gøre en forskel for vores elever, uanset bopæl.

Vi er rigtig stolte af, at en del af vores tilmeldte elever efter endt lektiehjælp i matematik opnår flotte 2- cifrede karakterer i både matematikprøver og årskarakterer

grafik af kort med byer som MentorDanmark er repræsenteret i